Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

GDPR-Ochrana osobných údajov

Úvod KontaktGDPR-Ochrana osobných údajov

Osobné údaje
Zásady ochrany osobných údajov


1. Úvodné ustanovenia

 

1.1. Zásady ochrany osobných údajov a informácie o spracovaní osobných údajov (nižšie len „Zásady“)

 

1.2. Tieto Zásady sú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR). Cieľom týchto Zásad je poskytnúť zákazníkom základné informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov.

 

1.3. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:

Prevádzkovateľom: YAK STEAM s.r.o., IČO:35968591, so sídlom Lovinského 43, Bratislava 811 04, e-mail: yaksteam@yaksteam.sk  
Zákazík: fyzická osoba, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar alebo službu
Osobnými údajmi:meno a priezvisko, doručovacia adresa, fakturačná adresa, telefón, email, IP adresa, cookies, číslo bankového účtu pre vrátenie peňazí v prípade odstúpenia od zmluvy podľa ustanovení §7 zákona č. 102/2014 Z. z. občianskeho zákonníka, vek
Prevádzkovateľ, ako správca Osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Zákazníka súvisiacich so spracovaním Osobných údajov.

 

1.4. Prevádzkovateľ je spoločnosť obchodujúca s športovým vybavením a službami a za týmto účelom prevádzkuje e-shop www.yaksteam.sk, v rámci, ktorého sú Prevádzkovateľom spracovávané Osobné údaje:

a. v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou prípadne vrátením produktov alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci jednania o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou
b. v súvislosti s registráciou do vernostného programu
c. v súvislosti s registráciami a organizáciami súťaží
d. v súvislosti s marketingovými aktivitami Prevádzkovateľa
e. v súvislosti s vybavovaním dotazov, hodnotením a recenziami produktov

 

1.5. Prevádzkovateľ je správcom Osobných údajov. Osobné údaje môžu byť spracovávané ďalšími správcami a spracovateľmi.

 

1.6. Spracovateľ údajov spracúva osobné údaje len v mene prevádzkovateľa. Spracovateľ údajov je tretia strana mimo spoločnosti.

Spracovatelia:
atomer.sk: All4Net s.r.o., IČO: 36 654 965, Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – dodávateľ aktuálneho systému e-shopu
NAP: Asseco Solutions a.s.,IČO: 300602311,  Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava – dodávateľ skladového systému Datalock W
ReMax: ReMax Courier Service, spol. s r.o., Letisko M. R. Štefánika, Cargo zóna, vstup č. 10, 823 12 Bratislava - kuriérske služby

GLS: GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča - kuriérske služby

Slovenská pošta: Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica - kuriérske služby
Fish Production: Miroslav Rybanič - Fish Production, Cesta na Klanec42/C, 84103 Bratislava - dodávateľ pc služieb, spracovanie dat

2. Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

2.1. Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete za účelom nákupu cez e-shop:
Pri nákupe online na www.yaksteam.sk Vás požiadame o poskytnutie osobných údajov bežnej kategórie, ktoré spracúvame na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy a plnenia práv a povinností z nej vyplývajúcich. Poskytnutie týchto osobných údajov je nevyhnutné, pokiaľ chcete s našou spoločnosťou uzatvoriť kúpnu zmluvu. Osobné údaje uchováme po dobu plnenia práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. K tomuto spracúvaniu osobných údajov nie je potrebný Váš súhlas.

 

2.2. Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete za účelom registrácie vo vernostnom programe:
V prípade, ak sa chcete stať členom vernostného programu, je potrebné, aby ste nám poskytli nevyhnutné údaje, ktoré potrebujeme z dôvodu, aby sme Vám mohli vystaviť kartu člena vernostného programu, a aby ste z neho mohli ďalej čerpať vernostné výhody v závislosti od rozsahu Vašich nákupov v našej spoločnosti. Vaše osobné údaje na tento účel môžeme spracúvať len na základe Vami udeleného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať zaslaním na adresu sídla našej spoločnosti alebo e-mailom na adresu yaksteam@yaksteam.sk. V takom prípade však musíte brať tiež na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

2.3. Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom oslovovania s ponukami služieb a tovarov v rámci tzv. priameho marketingu
Zákazníci našej spoločnosti sú oslovovaní s aktuálnou ponukou tovarov a služieb prostredníctvom tzv. newsletterov. Za týmto účelom spracúvame o Vás osobné údaje bez Vášho súhlasu, na základe tzv. oprávneného záujmu v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Našim oprávneným záujmom v tomto prípade je propagácia našich výrobkov a služieb, pričom na tento účel využívame Vaše kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli ako náš zákazník pri predchádzajúcej kúpe tovarov alebo využití našich služieb (najmä, nie však výlučne, vašu e-mailovú adresu). V zmysle § 62 z. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách je možné využiť pre účely priameho marketingu Vaše kontaktné údaje na doručenie elektronickej pošty, ak sme ich získali v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb. Vaše osobné údaje uchovávame na tento účel maximálne po dobu 10 rokov odo dňa Vášho posledného nákupu cez náš e-shop, alebo pri ktorom bola použitá Vaša vernostná karta. Tiež vás informujeme o tom, že môžete jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť ďalší príjem elektronickej pošty propagujúcej naše tovary a služby, ktorá Vám bude zasielaná, a to kliknutím v e-mailovej správe na odkaz na stránku umožňujúcu odregistrovanie sa z odberu noviniek a ponúk.

 

2.4. Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom Vašej účasti v súťaži organizovanej našou spoločnosťou
Keďže naša spoločnosť organizuje aj súťaže, do ktorých sa môže ktokoľvek zapojiť, je potrebné, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje aj za týmto účelom, pretože bez nich nie je možné, aby sa niekto do súťaže prihlásil, je to podmienka pre súčasť v súťaži. Poskytnuté osobné údaje ďalej slúžia aj na vyhodnotenie priebehu súťaže a jej výsledkov. Podľa toho, čo je predmetom súťaží organizovaných našou spoločnosťou, rozlišujeme dva druhy účelov, za akými spracúvame Vaše osobné údaje, a to A) spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže na účel účasti v súťaži, vyhodnotenia jej priebehu a vyhlásenia výsledkov a B) spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže na účel účasti v súťaži, vyhodnotenia jej priebehu a vyhlásenia výsledkov súťaže, ktorej predmetom je vyhodnotenie najkrajšej/najlepšej/najzaujímavejšej fotografie súvisiacej so športom (v tomto prípade nám poskytujete aj súhlas so spracovaním Vašej fotografie). Vaše osobné údaje na tieto účely môžeme spracúvať len na základe Vami udeleného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať zaslaním na adresu sídla našej spoločnosti alebo e-mailom na adresu yaksteam@yaksteam.sk. V takom prípade však musíte brať tiež na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pre jeho odvolaním. Súhlas môžete osobitne udeliť so spracovaním pre účely účasti v súťaži, vyhodnotenia jej priebehu a výsledkov a osobitne pre účely zverejnenia výsledkov tejto súťaže a Vášho umiestnenia v nej na webovej stránke prevádzkovateľa www.yaksteam.sk, na facebookovom profile prevádzkovateľa a na instagramovom profile prevádzkovateľa. Vami poskytnuté osobné údaje budeme spracúvať len po dobu 1 roka od ukončenia súťaže.

 

2.5. Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom evidencie a vybavovania Vašich reklamácií zakúpeného tovaru
V prípade, ak si u nás zakúpite tovar, ktorý z dôvodu jeho vád reklamujete v zákonnej alebo zmluvnej záručnej dobe, pri uplatnení reklamácie je nevyhnutné, aby ste nám poskytli Vaše kontaktné údaje a prípadne aj číslo Vášho bankového účtu, aby sme Vás vedeli informovať o spôsobe vybavenia reklamácie a prípadne Vám na základe Vašej žiadosti vedeli zaslať peniaze na bankový účet. Vaše osobné údaje preto spracúvame z dôvodu plnenia našich zákonných povinností podľa z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a z. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov, pričom právnym základom spracúvania týchto osobných údajov sú práve uvedené vyššie zákony. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu, pokiaľ môže začať orgán dozoru konanie o uložení sankcie v prípade porušenia ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a po dobu tohto prípadného konania až do jeho právoplatného ukončenia v súlade s § 24 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov.

 

2.6. Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom evidencie a spracovania účtovných dokladov
V prípade, že si v našej spoločnosti zakúpite prostredníctvom e-shopu nejaký tovar, bude Vám namiesto pokladničného dokladu z našej strany vystavená faktúra, ktorá Vám bude doručená spolu so zakúpeným tovarom. Na tento účel nám poskytujete len Váš titul, meno, priezvisko a bydlisko, resp. dodaciu adresu. Tieto osobné údaje spracúvame na základe z. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Tieto účtovné doklady sú v našej spoločnosti uchovávané po dobu 10 rokov od ich vystavenia.

 

2.7. Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom správy registratúry
V zmysle z. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme povinní evidovať registratúru, ktorá vznikne z našej činnosti. Za týmto účelom spracúvame o Vás korešpondenčné údaje v prípade, ak zasielate vy nám alebo my vám úradnú korešpondenciu. Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov v rámci tohto účelu je teda vyššie uvedený zákon. Túto korešpondenciu uchovávame v našej spoločnosti po dobu 10 rokov.

 

 

2.8. Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame v rámci evidencie uplatnených práv dotknutých osôb
V prípade, ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba, čiže osoba, o ktorej naša spoločnosť spracúva osobné údaje, vedie o tom naša spoločnosť evidenciu, nakoľko takýto Váš dopyt evidujeme a tiež evidujeme aj naše odpovede na vami zaslané otázky, resp. žiadosti, a to na základe Čl. 15, 16, 17, 18 , 20, 21 a 22 Nariadenia. V rámci tohto účelu spracúvame o Vás všetky kategórie osobných údajov, a to po dobu 10 rokov.

 

2.9. Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame v rámci obmedzenia práv dotknutých osôb
Ak sa osobné údaje spracúvajú aj z dôvodu ich ďalšej archivácie, môžu byť vaše práva obmedzené osobitným predpisom, ak by tieto vaše práva pravdepodobne znemožnili alebo závažným spôsobom sťažili dosiahnutie tohto účelu a takéto obmedzenie vašich práv je nevyhnutné na dosiahnutie týchto účelov. V prípade, ak v súlade s osobitnými právnymi predpismi dôjde k obmedzeniu Vašich práv, evidujeme takéto obmedzenie v súlade s § 78 ods. 10 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, pričom v rámci tohto účelu spracúvame všetky kategórie osobných údajov po dobu, počas ktorej vyplýva obmedzenie práv dotknutých osôb na nevyhnutné dosiahnutie účelov stanovené osobitnými právnymi predpismi.

Všetky, tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľom č. 1 a č. 2, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene, a  s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Vaše osobné údaje budú ďalej sprístupnené prepravným spoločnostiam (Slovenská pošta, kuriér), a to za účelom doručenia tovaru. Vaše osobné údaje využívame len v súvislosti s vytvorením a expedíciou Vašich objednávok, a aby sme Vám pomohli s Vašimi prípadnými otázkami. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám, príp. audítorovi. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), Vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Slovenskej obchodnej inšpekcii, daňovému úradu, Úradu na ochranu osobných údajov, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

3. Vaše práva

 

3.1. Právo na prístup k údajom
Ako osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, máte právo získať od nás ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
a.Účely spracúvania.
b.Kategórie dotknutých osobných údajov.
c.Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie.
d.Ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie.
e.Existencia práva požadovať od banky ako prevádzkovateľa opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu.
f.Právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
g.Ak sa osobné údaje nezískali od Vás ako dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj.
h.Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto
spracúvania pre Vás ako dotknutú osobu.

Ak nás o vyššie uvedené údaje požiadate, my vám na základe vašej žiadosti poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak podáte túto žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa vám poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Upozorňujeme Vás však, že právo získať kópiu vašich osobných údajov, nesmie mať v súlade s Čl. 15 ods. 4 Nariadenia nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Účely, predpokladaná doba uchovania osobných údajov, ako aj príjemcovia Vašich osobných údajov pre jednotlivé účely spracovania sú uvedené na tejto webovej stránke. Vaše osobné údaje nezasielame medzinárodným organizáciám a ani do tretích krajín v zmysle Nariadenia.

3.2. Právo na opravu
Pokiaľ sa domnievate, že sú o vás spracovávané nepresné, neaktuálne alebo neúplné osobné údaje, máte právo požadovať opravu spracovávaných osobných údajov. Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

3.3. Právo na výmaz (právo na zabudnutie)
Za podmienok uvedených v čl. 17 Nariadenia ste oprávnený požadovať výmaz svojich osobných údajov a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať vaše osobné údaje. O takýto výmaz môžete požiadať najmä pokiaľ:
a.Prevádzkovateľ osobné údaje už nepotrebuje na účely, pre ktoré boli spracovávané.
b.Ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a súčasne, ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie.
c.Osobné údaje sa spracovávali nezákonne.
d.Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha.
e.Ak namietate proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ak je spracúvanie z našej strany založené na našom oprávnenom záujme a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo kedykoľvek, ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov, ak je ich spracúvanie založené na oprávnenom záujme, ktorým je tzv. priamy marketing našich tovarov a služieb. Tiež vás upovedomujeme o tom, že ak sme s vaším súhlasom zverejnili vaše osobné údaje a sme povinní ich v zmysle vyššie uvedeného vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikneme primerané opatrenia, vrátane technických opatrení, aby sme informovali ostatných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. Tiež vás upovedomujeme o tom, že nie sme povinní vykonať výmaz vašich osobných údajov na základe vašej žiadosti v prípade, ak je spracúvanie potrebné na (a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely  pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

3.4. Právo na obmedzenie spracúvania
Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie vašich osobných údajov, pokiaľ:
a.Ako dotknutá osoba napadnete správnosť spracovávaných osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov.
b.Spracúvanie osobných údajov je protizákonné a vy ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia.
c.Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
d.Pokiaľ namietate ako dotknutá osoba voči spracúvaniu osobných údajov na podklade tzv. oprávneného záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie vašich osobných údajov obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s vašim súhlasom ako dotknutej osoby, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Ak ste ako dotknutá osoba dosiahli obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, je Prevádzkovateľ povinný informovať vás o skutočnosti, že bude obmedzenie spracúvania zrušené a to pred tým, ako sa tak má stať.

3.5. Právo na informáciu o príjemcoch v súlade s Čl. 19 Nariadenia
Ako dotknutá osoba máte právo požadovať informáciu o tom, ktorých príjemcov sme my ako prevádzkovateľ informovali o tom, že došlo k oprave, výmazu alebo obmedzeniu spracúvania vašich osobných údajov, pokiaľ sa to neukázalo ako nemožné alebo si to nevyžadovalo neprimerané úsilie.

3.6. Právo na prenosnosť osobných údajov
V prípade, ak je spracovávanie osobných údajov vykonávané:
a.Na základe vášho súhlasu ako dotknutej osoby.
b.Je vykonávané za účelom plnenia zmluvných povinností (t.j. na základe uzatvorenej zmluvy) a súčasne sa spracovávanie vašich osobných údajov ako dotknutej osoby vykonáva automatizovanými prostriedkami a zároveň je to technicky možné, máte ako dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a zároveň máte právo priamo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme sa tomu akýmkoľvek spôsobom bránili. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz údajov podľa Čl. 17 Nariadenia. Tiež vás upovedomujeme o tom, že výkon tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať vaše osobné údaje do tretích krajín.

3.7. Právo vzniesť námietku (namietať) proti spracúvaniu
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vykonáva  na  splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana. V takýchto prípadoch vykonáme posúdenie, či oprávnené záujmy našej spoločnosti prevažujú nad dôvodmi, ktoré ste uviedli vo svojej námietke.

Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely, máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka. Nesmieme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na ich spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu z dôvodu oprávneného záujmu našej spoločnosti, máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a osobné údaje sa už potom na účely priameho marketingu nesmú spracúvať.

3.8. Právo odvolať súhlas
Pokiaľ ste ako dotknutá osoba udelili Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov, máte právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať a to takým spôsobom, akým bol súhlas udelený, najmä však písomným oznámením Prevádzkovateľovi. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť doterajšieho spracovania vašich osobných údajov Prevádzkovateľom.

3.9. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Pokiaľ sa domnievate, že pri spracovaní osobných údajov došlo k porušeniu právnych predpisov na úseku ochrany osobných údajov, ste oprávnený podať sťažnosť dozornému orgánu. Na území Slovenskej republiky je týmto dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk , tel. č.: +421 /2/ 3231 3214.

3.10. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia týchto údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby v prípade ak:
a. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy – vtedy sa jedná o tzv. zmluvnú požiadavku na poskytnutie osobných údajov (resp. požiadavku, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy) a dotknutá osoba údaje nemusí Prevádzkovateľovi zo zákona poskytnúť s tým, že berie na vedomie, že v takom prípade nemôže dôjsť k uzatvoreniu zmluvy s Prevádzkovateľom.
b. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa – v takom prípade je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou a dotknutá osoba ich musí poskytnúť (osobné údaje sa vtedy spracúvajú aj bez súhlasu dotknutej osoby)
c. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa – v takomto prípade spracúvame vaše osobné údaje aj bez vášho súhlasu, avšak môžete v súlade s Čl. 21 Nariadenia kedykoľvek namietať ich spracúvanie (viď text vyššie)

To, či sa v jednotlivých prípadoch poskytnutia osobných údajov zo strany vás ako dotknutej osoby jedná o zákonnú alebo zmluvnú požiadavku, vyplýva z jednotlivých právnych základov spracúvania, ktoré sú uvedené osobitne pri každom účele spracúvania osobných údajov.

V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu, ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas so spracovaním osobných údajov si od vás v žiadnom prípade nesmieme vynucovať. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie. Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa v čo najväčšej miere okrem iného zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.

V prípade, ak spracúvame vaše osobné údaje bez vášho súhlasu z dôvodu, že nám túto povinnosť ukladá zákon, ste v týchto prípadoch v týchto prípadoch povinní poskytnúť nám zákonom požadované osobné údaje. V prípade, ak nám ich odmietnete poskytnúť, budeme musieť postupovať v súlade s ustanoveniami osobitných právnych predpisov.

3.11. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania

Dávame všetkým našim klientom na vedomie, že v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, v rámci žiadneho účelu spracovania vašich osobných údajov.